Doctrina y Citas

Día 13º

“Non é estoutro o xexún que eu quero? Rompe-las cadeas inxustas, deslea-las sogas do xugo, mandar libres ós oprimidos e romper todo xugo?” (Is 58,6)

Todos estes campos, coas súas particularidades, debullan a necesidade de formular un proxecto de equipo, caracterizado pola interdisciplinariedade, e que cultive a colaboración, tanto con outras instancias eclesiais, como coa Administración pública, e outras organizacións non gobernamentais. Neste punto non se insistirá o suficiente na necesidade dun correcto proceso de formación do voluntariado, debido ás súas moi particulares esixencias e dificultades. Sen esquecer que non se trata tan só de prestar un servizo eficiente, que non é pouco, senón que o equipo de Pastoral é por enriba de todo un instrumento do mesmo ser profundo da comuñón que é a Igrexa, á imaxe do Deus trinitario.


Last modified: Monday, 9 November 2020, 11:43 AM