Doctrina y Citas

Día 29º

“Qué menos que celebrar unha festa cheos de alegría, xa que ese teu irmán estaba morto e volve á vida, estaba perdido e atopámolo?” (Lc 15,32)


O mundo do cárcere representa para nós un desafío, o reto de evanxelizar nun lugar de periferia existencial, e de ser evanxelizados pola realidade desta Cruz na que se nos manifesta o mesmo Cristo. A Igrexa que é capaz de levar a súa boa nova dentro deste mundo sórdido, pero no que tamén encontramos tantos puntos luminosos de humanidade, non somentes estará cumprindo co seu labor, cal servo inútil (Lc 17, 10), senón que se converte para toda a sociedade nun signo de esperanza.


Last modified: Monday, 9 November 2020, 12:32 PM