Doctrina y Citas

Día 23º

“Por outra parte, recoñecendo a lexitimidade da resposta penal ante o delito, tampouco podemos esquecérmonos do mandato constitucional que en realidade é un imperativo ético: a orientación reinsertadora do sistema penal e penitenciario.” Barrio, J. No cárcere...

Segundo a estatística de Institucións Penitenciarias, neste ano 2017 en España estamos no entorno de sesenta mil presos, mentres en Galicia son uns 3.500. As presas son preto de 4.500 a nivel nacional, un 7,5% do total, aproximadamente. Non é caer na demagoxia afirmar que esta cifra podía baixar moitísimo máis. Por poñer un exemplo: unha ampla porcentaxe da poboación reclusa padece un trastorno psiquiátrico. Outra atención especializada e apoio social, así como centros específicos para os casos máis difíciles, e non a cadea, debía de formar parte da solución a este drama vergoñento. O cárcere dificilmente pode ser para moitos destes enfermos lugar de terapia e normalización. Enfermidade psiquiátrica e dependencia de drogas son moitas veces realidades anoadas que se alimentan reciprocamente. Estas problemáticas fálannos da necesidade de crear alternativas.


Last modified: Monday, 9 November 2020, 12:15 PM