Doctrina y Citas

Día 3º

“Se o sínodo supuxese tan só unha reestruturación meramente organizativa que non xurdise da escoita sincera da Palabra, sería estéril, pero si respondese tan só a un proceso de conversión limitado ó persoal, sen concreción nas nosas institucións diocesanas e nos nosos modos de facer, sería ineficaz. Con outras palabras, espero que este sínodo sexa un asunto tanto de raíz, como de follas e froitos.” Barrio, J., Carta Pastoral para o Sínodo diocesano, 35, outubro 2012.

Unha asistencia eclesial ós seus fillos encarcerados non se pode centrar exclusivamente na sempre necesaria atención relixiosa e social dentro do cárcere, senón que tamén debe coidar moito de ser unha resposta de raíz e froitos. Atendendo ás causas da delincuencia, á prevención como a mellor medicina, tendo ante todo como obxectivo final a preparación para a liberdade como remate dun verdadeiro proceso de inserción.


Last modified: Monday, 9 November 2020, 11:17 AM