Doctrina y Citas

Día 4º

“As penas privativas de liberdade e as medidas de seguridade estarán orientadas cara a reeducación e reinserción social e non poderán consistir en traballos forzados.” Constitución Española, artículo 25.2.

Un pouquiño antes de atoparse coa imaxe do Quixote, o visitante de Teixeiro, mentres espera a que se lle abra unha das portas corredoiras, ten ocasión de ler un artigo da nosa Constitución, o 25.2: “As penas privativas de liberdade e as medidas de seguridade estarán orientadas cara a reeducación e reinserción social e non poderán consistir en traballos forzados. O condenado á pena de prisión que estivese cumprindo a mesma gozará dos dereitos fundamentais deste Capítulo, a excepción dos que se vexan expresamente limitados polo contido do fallo condenatorio, o sentido da pena e a lei penitenciaria. En todo caso, terá dereito a un traballo remunerado e ós beneficios correspondentes da Seguridade Social, así como o acceso á cultura e ó desenvolvemento integral da súa personalidade.”


Last modified: Monday, 9 November 2020, 11:19 AM